Naslov:
Ulica XIV. divizije 14, Celje, Slovenija
Opis:

Logout enota Celje

Logout je prvi specializirani center pomoči za otroke, mlade in odrasle, ki se srečujejo s tveganimi spletnimi vedenji in digitalno zasvojenostjo.

Preko programov:
- Logout&Restart - digitalna zasvojenost,
- Digitalna dieta - digitalna preobremenjenost,
- Logout&SpeakOut! - spletno nasilje,
nudimo psihosocialno pomoč in podporo za uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij, za varno uporabo spleta in za kakovostno življenje brez digitalnih zasvojenosti.

V povezavi z našim področjem dela nudimo še preventivne delavnice za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter predavanja za starše in strokovne delavce v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, mladinskih organizacijah.

gsm: 031 832 646

Kontaktni podatki
Telefon: 064 236 516