Naslov:
Ljubljanska ulica 22, Izola - Isola, Slovenija
Opis:

Logout enota Izola

Logout je prvi specializirani center pomoči za otroke, mlade in odrasle, ki se srečujejo s tveganimi spletnimi vedenji in digitalno zasvojenostjo.

Preko programov:
- Logout&Restart - digitalna zasvojenost,
- Digitalna dieta - digitalna preobremenjenost,
- Logout&SpeakOut! - spletno nasilje,
nudimo psihosocialno pomoč in podporo za uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij, za varno uporabo spleta in za kakovostno življenje brez digitalnih zasvojenosti.

V povezavi z našim področjem dela nudimo še preventivne delavnice za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter predavanja za starše in strokovne delavce v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, mladinskih organizacijah.

gsm: 064 236 516

Kontaktni podatki
Telefon: 064 236 516
E-naslov: info@logout.si